Pasadas

Exposicións

As exposicións temporais son a fórmula que os museos adoptan para achegar os fondos non expostos permanentemente á sociedade civil. O Museo do Pobo Galego, dentro desta liña, conta cun programa de exposicións temporais para achegar e compartir os nosos fondos coa cidadanía, da mesma maneira que acolle iniciativas que proveñen doutras institucións, asociacións e particulares que poñen en valor o noso patrimonio mediante a difusión e a divulgación, ao mesmo tempo que converten o Museo en lugar de acollida.

Información de contacto
J. David Conde Lourido
Teléfono: 881976946

AGORA

Non ai resultados